MUDr. Jaroslav Pečenka

aktuality:

1. Očkujeme 4. dávkou vůči onemocnění COVID 19 od firmy Phizer.

2. V době od 19.12. – 23.12.2022 čerpáme dovolenou, zastupuje nás MUDr. MUDr.Hoke na Poliklinice Benešov, I. patro

O lékaři

Poskytuji lékařské služby od roku 1996. Mám atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství a atestaci I. stupně v oboru všeobecné praktické lékařství. Jsem akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro výuku lékařů v oboru Všeobecné praktické lékařství. V současnosti zaměstnávám jednu lékařku a dvě zdravotní sestry.

Poskytované služby

Poskytujeme veškeré služby v oboru všeobecné praktické lékařství včetně závodní péče a návštěvní služby. Poskytujeme stanovení CRP, FOB testů, ABI – základní vyšetření tepenného systému dolních končetin a základní otoskopii. Dále poskytujeme služby v rámci oboru vnitřního lékařství – předoperační vyšetření, konzultační činnost se zaměřením na angiologii a diabetologii. V rámci kardiologie poskytujeme monitoraci tlaku na 24 hodin, dopplerovské vyšetření cév dolních končetin, EKG, pro všechny zdravotní pojišťovny. Pro veškeré pojišťovny s výjimkou VZP provádíme též EKG Holter.

Seznam ambulancí: